WEB DEVELOPMENT

Trajnim & Praktikë

Programimi është një ndër profesionet, kërkesa për të cilin po shkon duke u rritur në nivel global. Përvetësimi i kësaj fushe do të thotë të mos mbeteni pa punë kurrë dhe të punoni nga cilido vend që ndodheni e për klientë kudo në botë.

Vertraut von:

ROITIV GROU LTD

Avicena

Mcreative

ROI Coding

ROI Audit

Përmbajtja e trajnimit

Në fund të trajnimit do të jeni plotësisht të gatshëm të punoni në fushën e Web Development, duke iu përshtatur plotësisht kërkesave të biznesit ku punoni dhe klientëve tuaj, apo edhe të vetëpunësoheni si freelancer.

Trajnim

Praktikë

Certifikatë

Referencë pune

Mjetet e zhvillimit të web-it

Mjetet e zhvillimit të web-it lejojnë zhvilluesit për të provuar dhe korrigjuar kodin e tyre. Këto mjete vijnë si shtesa në shfletues. Në ditët e sotme, më të popullarizuarit nga shfletuesit të web-it janë: Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer dhe Safari, ku këto kanë ndërtuar mjete për të ndihmuar zhvilluesit e web-it. Mjetet e zhvillimit të web-it u lejojnë zhvilluesve për të punuar me një shumëllojshmëri të teknologjive të internetit, duke përfshirë HTML, CSS, DOM, JavaScript.

HTML

Gjuha HTML (HyperText Markup Language) është gjuhë e cila përdoret për krijimin e dokumenteve për tregim në shfletues të uebit. Shfletuesi i uebit është program, i cili mundëson që dokumenti të hapet nga përdoruesi, pa marrë parasysh se cili sistem drejtues përdoret apo lloji i ekranit ku tregohet ai.. Për krijimin e një faqeje të web-it përdoren etiketat e gjuhës HTML. Këto etiketa e udhëzojnë shfletuesin se si të tregohen elementet në ekran në dokumentin e shkarkuar nga serveri i uebit. 

CSS

Me gjuhën e krijimit HTML shkruajmë faqe për lexim në web. Këtë shfaqje e bëjmë të mundshme me etiketat të cilat kuptohen nga aparati ku hapet faqja e shkruar nga ne. CSS (shkurtesë për Cascading Style Sheets) ka të njëjtin qëllim, mirëpo me këtë kod përcaktohet pamja e elementeve në faqe.

JavaScript

JavaScript shton ndëraktivitetin në website. JavaScript punon së bashku me HTML dhe CSS për krijimin e websiteve ndëraktive dhe tërheqëse. Para se të filloni të mësoni JavaScript rekomandohet të keni njohuri bazë në HTML dhe CSS.

Studentët tanë

WEB DEVELOPMENT

Trajnim & Praktikë

Programimi është një ndër profesionet, kërkesa për të cilin po shkon duke u rritur në nivel global. Përvetësimi i kësaj fushe do të thotë të mos mbeteni pa punë kurrë dhe të punoni nga cilido vend që ndodheni e për klientë kudo në botë.

Vertraut von:

ROITIV GROU LTD

Avicena

Mcreative

ROI Coding

ROI Audit

Përmbajtja e trajnimit

Në fund të trajnimit do të jeni plotësisht të gatshëm të punoni në fushën e Web Development, duke iu përshtatur plotësisht kërkesave të biznesit ku punoni dhe klientëve tuaj, apo edhe të vetëpunësoheni si freelancer.

Trajnim

Praktikë

Certifikatë

Referencë pune

Mjetet e zhvillimit të web-it

Mjetet e zhvillimit të web-it lejojnë zhvilluesit për të provuar dhe korrigjuar kodin e tyre. Këto mjete vijnë si shtesa në shfletues. Në ditët e sotme, më të popullarizuarit nga shfletuesit të web-it janë: Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer dhe Safari, ku këto kanë ndërtuar mjete për të ndihmuar zhvilluesit e web-it. Mjetet e zhvillimit të web-it u lejojnë zhvilluesve për të punuar me një shumëllojshmëri të teknologjive të internetit, duke përfshirë HTML, CSS, DOM, JavaScript.

HTML

Gjuha HTML (HyperText Markup Language) është gjuhë e cila përdoret për krijimin e dokumenteve për tregim në shfletues të uebit. Shfletuesi i uebit është program, i cili mundëson që dokumenti të hapet nga përdoruesi, pa marrë parasysh se cili sistem drejtues përdoret apo lloji i ekranit ku tregohet ai.. Për krijimin e një faqeje të web-it përdoren etiketat e gjuhës HTML. Këto etiketa e udhëzojnë shfletuesin se si të tregohen elementet në ekran në dokumentin e shkarkuar nga serveri i uebit.

CSS

Me gjuhën e krijimit HTML shkruajmë faqe për lexim në web. Këtë shfaqje e bëjmë të mundshme me etiketat të cilat kuptohen nga aparati ku hapet faqja e shkruar nga ne. CSS (shkurtesë për Cascading Style Sheets) ka të njëjtin qëllim, mirëpo me këtë kod përcaktohet pamja e elementeve në faqe.

JavaScript

JavaScript shton ndëraktivitetin në website. JavaScript punon së bashku me HTML dhe CSS për krijimin e websiteve ndëraktive dhe tërheqëse. Para se të filloni të mësoni JavaScript rekomandohet të keni njohuri bazë në HTML dhe CSS.

Studentët tanë