Trajnime Profesionale & Praktikë

ROI Academy është qendër e cila ofron trajnime profesionale, e fokusuar në përgatitjen e pjesëmarrësve me shkathtësi të avancuara praktike në profesionet më të kërkuara aktualisht në tregun vendor dhe ndërkombëtar të punës.

APLIKO TANI

Trajnime Profesionale & Praktikë

ROI Academy është qendër e cila ofron trajnime profesionale, e fokusuar në përgatitjen e pjesëmarrësve me shkathtësi të avancuara praktike në profesionet më të kërkuara aktualisht në tregun vendor dhe ndërkombëtar të punës.

APLIKO TANI

Trajnim & Praktikë

5,000+ studentë të certifikuar.

Fizikisht dhe Online

Trajnimet mbahen në kohë reale fizikisht dhe online.

Zhvillim Profesional

Njohuri dhe konsulencë të vazhdueshme për punë.

Trajnime Profesionale të ofruara nga ROI Academy

digital marketing
Social Media, SEO, Google Ads & Email Marketing, Canva, etj.
dizajn grafik
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,  Web Design, Branding, etj.
HTML5, CSS, Javascript, Web Development, UX & UI, etj.

Web Security, App Security, Software Security, Penetration Testing, etj.

trajnime profesionale
Python Basis, App & Web Development, Software Development, Testing, etj.

JAVA Basis, Web Development, Backend Development, App Development, etj.

Adobe Premiere PRO & Aftereffects, Video Creation & Editing, etj. 

Mobile APP for IOS and Android, Design & Development, etj.

Trajnime Profesionale

Ne ofrojmë trajnim intensiv njëmujor, i cili është i destinuar për përgatitjen e pjesëmarrësve nga themeli i profesionit.

Praktikë

Ne ofrojmë praktikë njëmujore në njërën nga kompanitë tona partnere. Praktika kryhet në klientë dhe punë reale.

Ekipi ynë

Arb Abdyli

Founder & CEO

Është ndërmarrës i cili ka nën udhëheqje disa biznese të suksesshme në fushën e teknologjisë informative brenda dhe jashtë Kosovës.

Fatbardhë Kiqina

Chief Operating Officer

Është eksperte e komunikimit me më shumë se 7 vite përvojë pune në PR, Marketing Digjital dhe mësimdhënie në nivel akademik.

Venera Zymberi

Chief Financial Officer

Është eksperte në fushën e financave me përvojë pune afro 14 vjeçare në pozita dhe institucione të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare.

Gentijana Berisha

Coordinator for Kosovo

Është pedagoge e diplomuar dhe ka përvojë pune si gazetare. Është e apasionuar pas koordinimit të sistemeve dhe proceseve.

Erion Gashi

Coordinator for Albania

Është koordinator i qendrës së ROI Academy në shtetin e Shqipërisë, i apasionuar pas teknologjisë informative, çfarë aktualisht edhe po studion.

Anisa Berisha

Graphic Designer

Është dizajnere grafike, e punësuar menjëherë pas përfundimit të trajnimit në ROI Academy. Është e fokusuar edhe në dizajn enterieri.

Valon Krasniqi

Graphic Designer

Është dizajner grafik në kompaninë Sharp Group dhe ROI Academy. Po ashtu, është edhe trajner i Dizajnit Grafik në ROI Kids.

Floriant Dervishi

Graphic Designer

Është dizajner grafik në kompaninë Sharp Group dhe ROI Academy. Po ashtu, është edhe trajner i Dizajnit Grafik në ROI Kids.

Trajnerët

Milot Reqica

Graphic Design Trainer

Milot Reqica është dizajner grafik dhe web designer me përvojë 6 vjeçare. Është themelues dhe CEO i kompanisë M Creative.

Shyhrete Buzaku

Full Stack & React JS Trainer

Është inxhiniere e softuerit me përvojë 6 vjeçare në fushën e programimit. Ka themeluar edhe kompaninë e saj të programimit.

Anila Kelmendi

Digital Marketing Trainer

Është specialiste e marketingut, me përvojë 5 vjeçare, të fokusuar në Marketing Digjital.

Teuta Hoti

Python Trainer

Liri Kosova

Video Editing Trainer

Është video editor me përvojë 10 vjeçare. Aktualisht është video editor dhe operator i kamerës në Top Channel.

Blerta Dedinca

Java Trainer

Është programere me përvojë disavjeçare në gjuhën programuese Java dhe ka përfunduar një mori projektesh për kompani.

Fatbardhë Kiqina

PR & Media Relations Trainer

Është eksperte e komunikimit më shumë se 8 vite përvojë pune në PR, Marketing Digjital dhe mësimdhënie në nivel akademik.

Studentët tanë flasin për ROI Academy

KUSH JEMI NE?

ROI Academy është qendër e cila ofron trajnime profesionale, e specializuar në përgatitjen e pjesëmarrësve me njohuri praktike në secilin trajnim,   tërësisht të bazuara në kërkesat e tregut aktual vendor dhe ndërkombëtar të punës.

Konform kërkesave të vazhdueshme, ne jemi zgjeruar dhe po vazhdojmë të zgjerohemi me trajnime në fushën e teknologjisë informative dhe jo vetëm, duke e shtrirë ekspertizën në dhjetëra trajnime, si: Marketing Digjital, Dizajn Grafik, Video Animation, Video Editing, Web Development, Python, Java, Siguri Kibernetike, Mobile App Development, etj.
Pas përfundimit të çdo trajnimit, pjesëmarrësit fitojnë mundësinë që të fitojnë shkathtësi të nivelit më të lartë përmes praktikës profesionale, e cila ofrohet në njërën nga kompanitë tona partnere, përmes kryerjes së projekteve reale nën mentorimin e vazhdueshëm të trajnerëve.
Cilësia është ajo që tani e dy vite na ka garantuar rritjen konstante dhe ne jemi përpjekur vazhdimisht që rritjen e numrave ta përkthejmë në rritje të shumëllojshmërisë në përzgjedhje, për të ofruar mundësi sa më të shumta për pjesëmarrësit.
Deri tani formimin e tyre profesional ia kanë besuar ROI Aacademy mbi 1,500 persona të grupmoshave dhe profesioneve të ndryshme nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Presheva, Medvegja, Plavës dhe Gucisë. Kurrikulat tona janë të përshtatura 100% në sistemin e mësimit ‘Learning by Doing’, ku çdo gjë që mësohet praktiktohet aty për aty.

Atë që ne e konsiderojmë si një nga arritjet më të larta në secilin trajnim është fakti që në secilën fushë kemi pasur të rinj që, nga Evropa dhe SHBA kanë përfunduar trajnime profesionale online tek ne dhe tashmë janë sistemuar me shumë sukses në tregun e punës.

Ajo se çfarë jemi munduar ta realizojmë si ROI Academy është që vazhdimisht t’i ndjekim trendet dhe t’i përditësojmë pjesëmarrësit me zhvillimet e fundit në botën e TIK-ut, veçanërisht në fushat tona të ekspertizës, për të cilat edhe ofrojmë trajnime profesionale. Në formë shumë unike, aktualisht trajnimet i kemi të kombinuara në formatin fizik dhe online të mësimit, me nivelin e njëjtë të angazhimit dhe cilësisë.


Rrugëtimi ynë me studentët nuk përfundon pas dy muajsh, por vazhdon derisa pjesëmarrësit të jenë 100% të gatshëm për tregun e punës, si dhe duke i mbështetur vazhdimisht në të gjitha etapat deri tek punësimi.