Trajnim për React JS

Certifikim & Praktikë

Përshkrimi

ReactJS është një bibliotekë deklarative, efikase dhe fleksibile e JavaScript për ndërtimin e komponentëve UI të ripërdorshme. Është një bibliotekë bazuar në komponentë me source-code te hapur, përgjegjëse vetëm për shtresën e pamjes së aplikacionit. Sot, shumë frameworks të JavaScript janë të disponueshme në treg (si Angular, Node), por megjithatë, React doli në treg dhe fitoi popullaritet mes tyre. Njohuritë paraprake duhet të jenë HTML, CSS dhe JAVASCRIPT për të marrë pjesë në trajnim.

ÇFARË PËRFSHINË TRAJNIMI PËR REACT JS?

React INTRO

How to Install React?
What is Create-react-app?
How to Create a React Application?
How to Run Your React Application?

BASIC Concepts

React JSX
React Components
React State
React Props
Events
React Conditional Rendering
React Styling

HOOKS

What is a Hook?
useState
useEffect
useContext
useRef

INTERMEDIATE concepts

React Router
React Lists
React Forms

Intro to React and Node.js

Node.js
NPM
How to launch a React Project
React component

Understanding Components

Class based component
Function based component
Children components
Props

Advanced Components

State
Life cycle of a component

Introduction to CRUD

CRUD: create, read, update and delete

INTERMEDIATE concepts

Redux

Server Deployment

Working with Images
Deployment of a React project to a server

Çfarë përfitoni nga trajnimi për React JS?

Sistemi ynë i mësimit ofron dy nivele të përgatitjes: 1. Niveli bazik-mesatar, ku pjesëmarrësit marrin njohuri solide, të cilat i bëjnë gati për treg të punës. Kohëzgjatja: 1 muaj. 2. Niveli mesatar- i avancuar, ku pjesëmarrësit marrin njohuri të forta, të cilat u japin përparësi në tregun e punës. Kohëzgjatja: 1 muaj. Nga të dy nivelet do të dilni aplikues të pavarur të njohurive që do t’i merrni.
Ju mund të zgjidhni të mësoni React për shumë arsye. E para është se ka një kurbë jashtëzakonisht të shpejtë të të mësuarit për zhvilluesit e rinj. Nëse nuk jeni një zhvillues ekspert i web-it, React mund të jetë një mënyrë e thjeshtë për t’u prezantuar me shumë koncepte HTML, CSS dhe JS në të njëjtën kohë dhe për të arritur rezultate që deri tani ju kanë vjedhur shumë kohë dhe energji. ReactJS tashmë është shndërruar në njërën nga libraritë më të mëdha të përdorura nga zhvilluesit dhe bizneset në vitet e fundit. Për të matur popullaritetin dhe nivelin e lartë të përdorimit, saqë në vitin 2022, u bë framework i dytë më i përdorur në botë nga programerët, kjo edhe është arsyeja kryesore se pse zhvilluesit e React JS duhet të jenë të uritur për të ngritur ose audituar së paku aftësitë thelbësore në këtë framework, rritja e të cilit pritet të ndodhë edhe më tepër nga viti në vit.

+100

Studentë të trajnuar

75%

Shkalla e punësimit

3

Shtete

Trajnimet

Apliko tani