Trajnim për Video Editing

Certifikim & Praktikë

Përshkrimi

Nëse jeni në kërkim të një profesioni kreativ dhe shumë të kërkuar aktualisht në tregun e punës, atëherë Video Editing është profesioni më i përshtatshëm për ju, duke qenë se kërkesa për njohës të kësaj fushe është gjithë kohën në rritje, jo vetëm në tregun vendor, por edhe atë ndërkombëtar të punës. Në fokus të trajnimit do të jenë prerja e pamjeve, editimi i audios dhe rregullimi/përshtatja e ngjyrave.

ÇFARË PËRFSHINË TRAJNIMI PËR VIDEO EDITING?

Editimi i videove si proces

Në këtë modul do të njiheni me videon si format mediatik. Do të shihni shembuj të videove që paraqesin teknika prodhimi dhe editimi, të cilat do të shpjegohen në modulet pasuese.

Teknikat e incizimit

Në këtë modul pjesëmarrësit do të eksplorojnë aftësitë e një pajisjeje digjitale që mund të përdoret për të incizuar video. Kësisoj, do të eksperimentohet me kënde të ndryshme të kamerës dhe do të mësohet përgatitja e tyre për editim.

Importimi dhe teknikat e editimit

Pjesëmarrësit do të filmojnë skenat e videove të tyre dhe më pas do të importojnë përmbajtjen në Adobe Premiere Pro, ku edhe do të eksplorohen teknikat kryesore të editimit.

Veglat për editim të videove

Adobe Premiere Pro është program shumë i pasur me vegla të ndryshme, e përgjatë trajnimit pjesëmarrësit do të mësojnë aplikimin e secilës prej tyre dhe formën e kombinimit, me qëllim të nxjerrjes së një produkti final të dëshirueshëm.

Projekti final

Në modulin e fundit secili pjesëmarrës do të krijojë një projekt personal, duke aplikuar të gjitha mësimet teorike e praktike të fituara përgjatë moduleve paraprake.

Java 1

• What are Proxies and how to use them.
• Ingest Proxies settings and their encoding formats
• Replace Footage and scratch disks.
• Auto Scene Edit Detection
• Static & Dynamic masks
• Curves in Adobe Premiere Pro

Java 2

• Multicam editing (creating multicam sequence and using
• Captions & Subtitles
• Auto Reframe (landscape and portrait) - pros and cons.
• Save Custom Sequence presets (for social media etc.)
• Keying (e.g. removing green screen)
• Keyframe Easing.

Java 3

• Track Matte transitions.
• J&L transitions and cut.
• Light Leak transitions
• Fixing shaky footage.
• PiP and hold frame
• Time Remapping
• Usage of clips in timeline and duplicate frame finding.

Java 4

• Color Matching and Lumetri Scopes.
• Infographics Charts and CSV spreadsheet into Premiere Pro.
• Music auto duck between dialog.
• GiF Exporting.
• Adobe Media Encoder, parallel vs queued encoding.
• Automatic Captioning.

Çfarë përfitoni nga trajnimi për Video Editing?

Sistemi ynë i mësimit ofron dy nivele të përgatitjes: 1. Niveli bazik-mesatar, ku pjesëmarrësit marrin njohuri solide, të cilat i bëjnë gati për treg të punës. Kohëzgjatja: 1 muaj. 2. Niveli mesatar- i avancuar, ku pjesëmarrësit marrin njohuri të forta, të cilat u japin përparësi në tregun e punës. Kohëzgjatja: 1 muaj. Nga të dy nivelet do të dilni aplikues të pavarur të njohurive që do t’i merrni.

+400

Studentë të trajnuar

75%

Shkalla e punësimit

3

Shtete