Trajnim për Mobile App Development

Certifikim & Praktikë

Përshkrimi

Flutter ia vlen të mësohet sepse është një platformë e zhvillimit të aplikacioneve me rritje të shpejtë. Ofron shumë veçori që ju ndihmojnë të dizajnoni aplikacione tërheqëse celulare me përvoja më të mira të përdoruesit (user experience), duke kursyer kohë dhe para. Flutter është një burim i hapur i zhvillimit të softuerit, që mundëson zhvillimin e shpejtë dhe të lehtë të aplikacioneve celulare. Mund të ndërtoni shpejt aplikacione të përpiluara në mënyrë origjinale me cilësi të lartë për iOS dhe Android, pa pasur nevojë të shkruani kodin për të dy aplikacionet veç e veç.

ÇFARË PËRFSHINË TRAJNIMI PËR MOBILE APP DEVELOPMENT?

Hyrje në Flutter dhe Dart

• Introduction to the Course
• What is Flutter?
• Why Flutter?
• The Anatomy of a Flutter App

Setup dhe Instalimi

• Windows Install the Flutter SDK
• Windows Install Android Studio
• Windows Install the Android Emulator
• MacOS Install Xcode and Command Line Tools

Si të krijohen aplikacione nga zero me Flutter?

• Creating a new flutter project from Scratch
• A quick note about Hot Reload
• Scaffolding a Flutter App

Flutter Widgets

• Scaffold
• App Bar
• Text
• Rich Text
• Text Button
• Images
• Icon
• Buttons
• BottomNavigationBar
• TabBar
• TabBarView
• ListTile
• DropdownButton
• PopupMenuButton
• TextField
• Checkbox
• Radio
• Switch
• Slider

Layout

• Row
• Column
• Container
• Stack
• ListView
• GridView
• Expanded
• Flexible

Single Child Widget

• Padding
• Align
• Center
• SizedBox()

Gestures

• onPressed()
• onLongPressed()
• State Management
• Stateless
• Stateful Widgets

Navigation

• onPressed()
• onLongPressed()
• State Management
• Stateless
• Stateful Widgets
• Ndërtimi i një projekti real në fund të kursit.

Çfarë përfitoni nga trajnimi për Mobile App Development?

1. Niveli bazik-mesatar, ku pjesëmarrësit marrin njohuri solide, të cilat i bëjnë gati për treg të punës. Kohëzgjatja: 1 muaj. 2. Niveli mesatar- i avancuar, ku pjesëmarrësit marrin njohuri të forta, të cilat u japin përparësi në tregun e punës. Kohëzgjatja: 1 muaj. Nga të dy nivelet do të dilni aplikues të pavarur të njohurive që do t’i merrni.

Flutter po bëhet platformë gjithnjë e më popullore në mesin e zhvilluesve dhe kompanive. Punëdhënësit do të duhet të punësojnë zhvillues me përvojë të Flutter për shkak të këtij tranzicioni, duke rritur mundësitë për punësim me paga enorme të atyre që vetëm se kanë njohuri në shfrytëzimin e kësaj platforme për krijimin e aplikacioneve mobile. Pra, nëse doni të punoni si zhvillues i Flutter dhe të filloni një karrierë të dobishme dhe afatgjatë për veten, është koha që të ndiqni një trajnim për Mobile App Development dhe të shijoni frytet e zgjedhjes suaj të duhur.

 

Flutter ka një komunitet të mahnitshëm zhvilluesish që kontribuon në dokumentacionin e tij të shkëlqyer dhe mbështet zhvilluesit që mund të hasin probleme gjatë zhvillimit. Një komunitet i fortë ku zhvilluesit mund të ndajnë aftësitë e programimit dhe përmbajtjen përkatëse është thelbësor për zhvillimin. Ju mund të bashkoheni në një komunitet aktiv dhe të merrni udhëzimet që ju nevojiten herë pas here.

+100

Studentë të trajnuar

70%

Shkalla e punësimit

3

Shtete

Trajnimet

Apliko tani