• Digital Marketing Quick View
  • Digital Marketing Quick View
  • Digital Marketing

  • 299.00
  • Digital Marketing ist einer der am schnellsten wachsenden Berufe der Welt. Diese Schulung und Zertifizierung erhöht Ihren Marktwert und bereitet Sie auf eine erfolgreiche Karriere im digitalen Marketing vor.
  • Add to cart
 • Training Payment 110 Quick View
  • Training Payment 110 Quick View
  • Training Payment 110

  • 110.00
  • ROI Academy është qendër e trajnimeve profesionale e orientuar në ofrimin e trajnimeve për të përgatitur për tregun e punës të pasionuarit pas Marketingut Digjital, Sigurisë Kibernetike, Rrjeteve Sociale, Wordpress & Programim, SEO, Dizajn Grafik, Java, Python, Video Animacion etj. Pas trajnimeve, pjesëmarrësit fitojnë mundësinë që të fitojnë shkathtësi të nivelit të lartë përmes praktikës profesionale që ofrohet nga një…
  • Add to cart
 • Training Payment 120 Quick View
  • Training Payment 120 Quick View
  • Training Payment 120

  • 120.00
  • ROI Academy është qendër e trajnimeve profesionale e orientuar në ofrimin e trajnimeve për të përgatitur për tregun e punës të pasionuarit pas Marketingut Digjital, Sigurisë Kibernetike, Rrjeteve Sociale, Wordpress & Programim, SEO, Dizajn Grafik, Java, Python, Video Animacion etj. Pas trajnimeve, pjesëmarrësit fitojnë mundësinë që të fitojnë shkathtësi të nivelit të lartë përmes praktikës profesionale që ofrohet nga një…
  • Add to cart
 • Training Payment 130 Quick View
  • Training Payment 130 Quick View
  • Training Payment 130

  • 130.00
  • ROI Academy është qendër e trajnimeve profesionale e orientuar në ofrimin e trajnimeve për të përgatitur për tregun e punës të pasionuarit pas Marketingut Digjital, Sigurisë Kibernetike, Rrjeteve Sociale, Wordpress & Programim, SEO, Dizajn Grafik, Java, Python, Video Animacion etj. Pas trajnimeve, pjesëmarrësit fitojnë mundësinë që të fitojnë shkathtësi të nivelit të lartë përmes praktikës profesionale që ofrohet nga një…
  • Add to cart
 • Training Payment 150 Quick View
  • Training Payment 150 Quick View
  • Training Payment 150

  • 150.00
  • ROI Academy është qendër e trajnimeve profesionale e orientuar në ofrimin e trajnimeve për të përgatitur për tregun e punës të pasionuarit pas Marketingut Digjital, Sigurisë Kibernetike, Rrjeteve Sociale, Wordpress & Programim, SEO, Dizajn Grafik, Java, Python, Video Animacion etj. Pas trajnimeve, pjesëmarrësit fitojnë mundësinë që të fitojnë shkathtësi të nivelit të lartë përmes praktikës profesionale që ofrohet nga një…
  • Add to cart
 • Training Payment 150 Quick View
  • Training Payment 150 Quick View
  • Training Payment 150

  • 150.00
  • ROI Academy është qendër e trajnimeve profesionale e orientuar në ofrimin e trajnimeve për të përgatitur për tregun e punës të pasionuarit pas Marketingut Digjital, Sigurisë Kibernetike, Rrjeteve Sociale, Wordpress & Programim, SEO, Dizajn Grafik, Java, Python, Video Animacion etj. Pas trajnimeve, pjesëmarrësit fitojnë mundësinë që të fitojnë shkathtësi të nivelit të lartë përmes praktikës profesionale që ofrohet nga një…
  • Add to cart
 • Training Payment 160 Quick View
  • Training Payment 160 Quick View
  • Training Payment 160

  • 160.00
  • ROI Academy është qendër e trajnimeve profesionale e orientuar në ofrimin e trajnimeve për të përgatitur për tregun e punës të pasionuarit pas Marketingut Digjital, Sigurisë Kibernetike, Rrjeteve Sociale, Wordpress & Programim, SEO, Dizajn Grafik, Java, Python, Video Animacion etj. Pas trajnimeve, pjesëmarrësit fitojnë mundësinë që të fitojnë shkathtësi të nivelit të lartë përmes praktikës profesionale që ofrohet nga një…
  • Add to cart
 • Training Payment 180 Quick View
  • Training Payment 180 Quick View
  • Training Payment 180

  • 180.00
  • ROI Academy është qendër e trajnimeve profesionale e orientuar në ofrimin e trajnimeve për të përgatitur për tregun e punës të pasionuarit pas Marketingut Digjital, Sigurisë Kibernetike, Rrjeteve Sociale, Wordpress & Programim, SEO, Dizajn Grafik, Java, Python, Video Animacion etj. Pas trajnimeve, pjesëmarrësit fitojnë mundësinë që të fitojnë shkathtësi të nivelit të lartë përmes praktikës profesionale që ofrohet nga një…
  • Add to cart
 • Training Payment 200 Quick View
  • Training Payment 200 Quick View
  • Training Payment 200

  • 200.00
  • ROI Academy është qendër e trajnimeve profesionale e orientuar në ofrimin e trajnimeve për të përgatitur për tregun e punës të pasionuarit pas Marketingut Digjital, Sigurisë Kibernetike, Rrjeteve Sociale, Wordpress & Programim, SEO, Dizajn Grafik, Java, Python, Video Animacion etj. Pas trajnimeve, pjesëmarrësit fitojnë mundësinë që të fitojnë shkathtësi të nivelit të lartë përmes praktikës profesionale që ofrohet nga një…
  • Add to cart
 • Training Payment 75 Quick View
  • Training Payment 75 Quick View
  • Training Payment 75

  • 75.00
  • ROI Academy është qendër e trajnimeve profesionale e orientuar në ofrimin e trajnimeve për të përgatitur për tregun e punës të pasionuarit pas Marketingut Digjital, Sigurisë Kibernetike, Rrjeteve Sociale, Wordpress & Programim, SEO, Dizajn Grafik, Java, Python, Video Animacion etj. Pas trajnimeve, pjesëmarrësit fitojnë mundësinë që të fitojnë shkathtësi të nivelit të lartë përmes praktikës profesionale që ofrohet nga një…
  • Add to cart