Java

Trajnim & Praktikë

Java është një nga gjuhët më të njohura të programimit pasi mund të përdoret për të dizajnuar aplikacione të personalizuara që janë të lehta dhe të shpejta dhe që shërbejnë për qëllime të ndryshme. Njohuritë mbi Java do t’ju japin aftësi shumë të forta konkurruese në tregun e punës.

Vertraut von:

ROITIV GROU LTD

Avicena

Mcreative

ROI Coding

ROI Audit

Përmbajtja e trajnimit

Në fund të trajnimit do të jeni plotësisht të gatshëm të punoni në fushën e JAVA, duke iu përshtatur plotësisht kërkesave të biznesit ku punoni dhe klientëve tuaj, apo edhe të vetëpunësoheni si freelancer.

Trajnim

Praktikë

Certifikatë

Referencë pune

IDE dhe Java Setup

Në këtë modul do të mësoni instalimin e mjeteve që na duhen për të punuar gjatë trajnimit dhe një hyrje në IDE IntelliJ, e rekomandueshme.

Sintaksa bazike

Në këtë modul do të njiheni me sintaksën bazike të Java, siç janë: identifikatorër, modifikuesit, komentet, code blocks, statements, metodat, variablat, operatorët, paketat dhe tipet e të dhënave.

Instruksionet e rrjedhës së kontrollit

Do të njihni disa instruksione të rrjedhës së kontrollit, siç janë: switch, if, if…else, for, while dhe do…while, break dhe continue.

Databases - JDBC

Do të fitoni njohuritë bazike për databazën, instalimi i MySQL, krijimi i quey dhe lidhja e app Java me databazën.

Studentët tanë

Java

Trajnim & Praktikë

Java është një nga gjuhët më të njohura të programimit pasi mund të përdoret për të dizajnuar aplikacione të personalizuara që janë të lehta dhe të shpejta dhe që shërbejnë për qëllime të ndryshme. Njohuritë mbi Java do t’ju japin aftësi shumë të forta konkurruese në tregun e punës.

Vertraut von:

ROITIV GROU LTD

Avicena

Mcreative

ROI Coding

ROI Audit

Përmbajtja e trajnimit

Në fund të trajnimit do të jeni plotësisht të gatshëm të punoni në fushën e JAVA, duke iu përshtatur plotësisht kërkesave të biznesit ku punoni dhe klientëve tuaj, apo edhe të vetëpunësoheni si freelancer.

Trajnim

Praktikë

Certifikatë

Referencë pune

IDE dhe Java Setup

Në këtë modul do të mësoni instalimin e mjeteve që na duhen për të punuar gjatë trajnimit dhe një hyrje në IDE IntelliJ, e rekomandueshme.

Sintaksa bazike

Në këtë modul do të njiheni me sintaksën bazike të Java, siç janë: identifikatorër, modifikuesit, komentet, code blocks, statements, metodat, variablat, operatorët, paketat dhe tipet e të dhënave.

Instruksionet e rrjedhës së kontrollit

Do të njihni disa instruksione të rrjedhës së kontrollit, siç janë: switch, if, if…else, for, while dhe do…while, break dhe continue.

Databases - JDBC

Do të fitoni njohuritë bazike për databazën, instalimi i MySQL, krijimi i quey dhe lidhja e app Java me databazën.

Studentët tanë