Graphic Design

Trajnim & Praktikë

Aftësitë në Dizajn Grafik janë momentalisht më të nevojshmet në tregun e punës, prandaj trajnimi për Dizajn Grafik do t’ju ndihmojë të bëheni njohës të mirë të kësaj fushe dhe ta gjeni veten fare lehtë në tregun e punës.

Vertraut von:

ROITIV GROU LTD

Avicena

Mcreative

ROI Coding

ROI Audit

Përmbajtja e trajnimit

Pas përfundimit të këtij trajnimi, ju do të jeni të aftë dhe të gatshëm të punoni si dizajner grafik profesionist për çdo lloj kompanie, të hapni studion tuaj të dizajnit grafik, ose edhe të punoni me klientët tuaj.

Trajnim

Praktikë

Certifikatë

Referencë pune

Adobe Photoshop

Në këtë modul do të merrni njohuri mbi përdorimin e veglave dhe teknikave të programit Photoshop, si një program që mundëson editimin profesional të fotografive dhe që përdoret kudo në botë, e po ashtu edhe kombinimin e veglave për të gjeneruar dizajne profesionale dhe unike.

Adobe Ilustrator

Ky modul do t’ju aftësojë mbi përdorimin e programit Adobe Illustrator, i cili është aplikacion softuerik për krijimin e vizatimeve, ilustrimeve dhe punëve të ndryshme artistike. Përpos kësaj, do të mësohet edhe ndërlidhja dhe kombinimi i tij për dizajnim me Adobe Photoshop.

Social Media Design

Krjimi i dizajneve për rrjete sociale është një nivel tjetër dhe tejet i rëndësishëm që do të mësohet gjatë trajnimit. Me këtë rast, do të fitoni aftësi se si të hulumtoni, të rrisni kreativitetin, të kryeni punë për të gjitha industritë dhe t’i përshtatni dizajnet sipas kërkesave dhe nevojave të klientëve. 

Branding

Ky modul do t’ju ndihmojë të përvetësoni shkathtësi për të mësuar mbi aspekte të ndryshme të krijimit të brendit ose markës, nga dizajnimi i logos, deri tek reklamimi, shkrimet dhe parullat, në ato formë që secili brend të jetë i veçantë dhe i fuqishëm.

Studentët tanë

Graphic Design

Trajnim & Praktikë

Aftësitë në Dizajn Grafik janë momentalisht më të nevojshmet në tregun e punës, prandaj trajnimi për Dizajn Grafik do t’ju ndihmojë të bëheni njohës të mirë të kësaj fushe dhe ta gjeni veten fare lehtë në tregun e punës.

Vertraut von:

ROITIV GROU LTD

Avicena

Mcreative

ROI Coding

ROI Audit

Përmbajtja e trajnimit

Pas përfundimit të këtij trajnimi, ju do të jeni të aftë dhe të gatshëm të punoni si dizajner grafik profesionist për çdo lloj kompanie, të hapni studion tuaj të dizajnit grafik, ose edhe të punoni me klientët tuaj.

Trajnim

Praktikë

Certifikatë

Referencë pune

Adobe Photoshop

Në këtë modul do të merrni njohuri mbi përdorimin e veglave dhe teknikave të programit Photoshop, si një program që mundëson editimin profesional të fotografive dhe që përdoret kudo në botë, e po ashtu edhe kombinimin e veglave për të gjeneruar dizajne profesionale dhe unike.

Adobe Ilustrator

Ky modul do t’ju aftësojë mbi përdorimin e programit Adobe Illustrator, i cili është aplikacion softuerik për krijimin e vizatimeve, ilustrimeve dhe punëve të ndryshme artistike. Përpos kësaj, do të mësohet edhe ndërlidhja dhe kombinimi i tij për dizajnim me Adobe Photoshop.

Social Media Design

Krjimi i dizajneve për rrjete sociale është një nivel tjetër dhe tejet i rëndësishëm që do të mësohet gjatë trajnimit. Me këtë rast, do të fitoni aftësi se si të hulumtoni, të rrisni kreativitetin, të kryeni punë për të gjitha industritë dhe t’i përshtatni dizajnet sipas kërkesave dhe nevojave të klientëve.

Branding

Ky modul do t’ju ndihmojë të përvetësoni shkathtësi për të mësuar mbi aspekte të ndryshme të krijimit të brendit ose markës, nga dizajnimi i logos, deri tek reklamimi, shkrimet dhe parullat, në ato formë që secili brend të jetë i veçantë dhe i fuqishëm.

Studentët tanë