DIGITAL MARKETING

Training & Internship

Marketingu Digjital është një nga profesionet me rritjen më të shpejtë në botë, kështu që ky trajnim dhe certifikim do të rrisë vlerën tuaj në tregun e punës dhe do t’ju përgatisë për një karrierë të suksesshme në marketing digjital.

APLIKO TANI

Trusted by:

ROITIV GROU LTD

Avicena

Mcreative

ROI Coding

ROI Audit

Përmbajtja e trajnimit

Në fund të trajnimit do të jeni plotësisht gati për të punuar në çdo fushë të marketingut digjital, duke iu përshtatur plotësisht kërkesave të biznesit ku punoni dhe klientëve tuaj, apo edhe për të hapur kompaninë tuaj të marketingut digjital.

Trajnim

Praktikë

Certifikim

Referencë pune

Social Media

Marketingu në Rrjete Sociale është përdorimi i platformave të rrjeteve sociale për t’u lidhur me audiencat, për të ndërtuar një markë, për të rritur shitjet dhe për të rritur trafikun në internet. Kjo përfshin postimin e përmbajtjes së shkëlqyeshme në profilet në rrjete sociale, lidhjen me ndjekësit, analizimin e rezultateve dhe drejtimin e reklamave në rrjete sociale.

Search Engine Optimization

SEO (Rangimi në motorët e kërkimit) përfshin bërjen e ndryshimeve të caktuara në dizajnin dhe përmbajtjen e faqes në internet, për ta bërë atë më tërheqëse për një motor kërkimi. Pas këtij procesi, motori i kërkimit do të shfaqë faqen tuaj si rezultat kryesor dhe të parë në faqen e rezultateve të motorit të kërkimit.

Google Ads

Google Ads është një formë e marketingut digjital, kur një reklamë e klientit shfaqet kur ata kërkojnë terma në lidhje me produktin ose shërbimin përkatës, ose në një faqe në internet me përmbajtje në lidhje me biznesin.

Email Marketing

Email Marketing është strategji shumë efektive e marketingut digjital e dërgimit të mesazheve përmes email-it, për promovimin e produkteve ose shërbimeve, si dhe është një mundësi për të realizuar interaktivitet me klientët e mundshëm.

Studentët tanë

DIGITAL MARKETING

Training & Internship

Digital Marketing is one of the fastest-growing professions in the world, so this training and certification will increase your market value and prepare you for a successful career in digital marketing.

Trusted by:

ROITIV GROUP LTD

Avicena

Mcreative

ROI Coding

ROI Audit

Përmbajtja e trajnimit

Në fund të trajnimit do të jeni plotësisht gati për të punuar në çdo fushë të marketingut digjital, duke iu përshtatur plotësisht kërkesave të biznesit ku punoni dhe klientëve tuaj, apo edhe për të hapur kompaninë tuaj të marketingut digjital.

Trajnim

Praktikë

Certifikim

Referencë pune

Social Media

Marketingu në Rrjete Sociale është përdorimi i platformave të rrjeteve sociale për t’u lidhur me audiencat, për të ndërtuar një markë, për të rritur shitjet dhe për të rritur trafikun në internet. Kjo përfshin postimin e përmbajtjes së shkëlqyeshme në profilet në rrjete sociale, lidhjen me ndjekësit, analizimin e rezultateve dhe drejtimin e reklamave në rrjete sociale.

Search Engine Optimization

SEO (Rangimi në motorët e kërkimit) përfshin bërjen e ndryshimeve të caktuara në dizajnin dhe përmbajtjen e faqes në internet, për ta bërë atë më tërheqëse për një motor kërkimi. Pas këtij procesi, motori i kërkimit do të shfaqë faqen tuaj si rezultat kryesor dhe të parë në faqen e rezultateve të motorit të kërkimit.

Google Ads

Google Ads është një formë e marketingut digjital, kur një reklamë e klientit shfaqet kur ata kërkojnë terma në lidhje me produktin ose shërbimin përkatës, ose në një faqe në internet me përmbajtje në lidhje me biznesin.

E-Mail Marketing

Email Marketing është strategji shumë efektive e marketingut digjital e dërgimit të mesazheve përmes email-it, për promovimin e produkteve ose shërbimeve, si dhe është një mundësi për të realizuar interaktivitet me klientët e mundshëm.

Studentët tanë