PĂ‹RMIRĂ‹SOJENI KARRIERĂ‹N TUAJ

Ngriteni karrierën tuaj në një nivel tjetër dhe hulumtoni rreth sigurisë kibernetike e hartave rrugore të aftësive, përmes kurrikulës sonë të përqendruar në trajnimet më profesionale për siguri kibernetike.

Kurrikulat tona përfshijnë aftësitë dhe strategjitë thelbësore teknike që duhet t’i dijë çdo profesionist i sigurisë kibernetike, e deri tek temat e avancuara, si Penetration Testing dhe Ethical Hacking, forenzika digjitale dhe reagimi në rast të incidenteve kibernetike, mbrojtja e infrastrukturës kritike, zhvillimi i aplikimit të sigurisë, auditimi dhe temat ligjore.
Trajnimi është thelbësor për përgatitjen e fuqisë punëtore të sigurisë kibernetike të së nesërmes dhe për aftësimin e punonjësve aktualë të sigurisë kibernetike mbi dhe kërcënimet dhe sulmet kibernetike në zhvillim e sipë

Trajnimi është thelbësor për përgatitjen e fuqisë punëtore të sigurisë kibernetike të së nesërmes, dhe për mbajtjen e punonjësve aktualë të sigurisë kibernetike mbi aftësitë dhe kërcënimet në evolucion.

Modulet

Një sistem operativ (OS) është softueri i sistemit që menaxhon pajisjet kompjuterike, burimet e programeve kompjuterike dhe ofron shërbime të zakonshme për programet kompjuterike. Në fund të modulit, studenti duhet të dijë se si funksionon sistemi operativ për të kuptuar sigurinë kibernetike, do të jetë në gjendje të kuptojë problemet e secilit sistem operativ, të rregullojë dobësitë dhe të gjejë zgjidhje për secilën situatë.

Bota e rrjetit është e madhe. Në këtë modul studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë konfigurimin e shtresave të rrjetit, të mësojnë për dobësitë në protokollet e rrjetit dhe mbrojtjen e tyre në çdo situatë.

Kriptografia është në secilën pjesë të teknologjisë dhe studentët do të mësojnë se si përdoret në secilën infrastructure, si cipher-texts, encryption, decryption dhe shumë algoritme të ndryshme.

Siguria e informacionit është praktikë e mbrojtjes së informacionit duke lehtësuar rreziqet e informacionit. Konkretisht, është pjesë e menaxhimit të rrezikut të informacionit. Studentët do të përfshihen në parandalimin, ose të paktën, zvogëlimin e probabilitetit të qasjes së paautorizuar, të përdorimit, zbulimit, prishjes, fshirjes, shkatërrimit, korrupsionit, modifikimit, inspektimit, regjistrimit ose zhvlerësimit, teksa gjithashtu mund të përfshijë uljen e ndikimeve të pafavorshme të incidenteve.

Wireless Security është parandalimi i hyrjes së paautorizuar ose dëmtimit të kompjuterëve ose të dhënave që përdorin Wi-Fi, të cilat përfshijnë qasjen e jashtme dhe atë të brendshme. Studentët do të mësojnë se si të futen brenda dhe të parandalojnë shkeljet e Wi-Fi ndaj marrjes së paautorizuar të qasjes.

Në këtë modul studentët do të mësojnë rreth exploitaion (fitimin e qasjes), krijimin e skenarit në mënyrën më të përshtatshme për shfrytëzuesin. Po ashtu, studentët do të jenë në gjendje të dëshmojnë gabimet dhe të ndërmarrin hapa përmirësimi.

Web Security është një degë e sigurisë së informacionit që merret posaçërisht me sigurinë e faqeve të internetit, aplikacioneve në internet dhe shërbimeve të internetit. Në një nivel të lartë, siguria e aplikacionit në internet bazohet në parimet e sigurisë së aplikacionit, por i zbaton ato në mënyrë specifike në internet dhe sisteme në internet. Kësisoj, studentët do të mësojnë dobësitë, shfrytëzimin e faqeve në internet dhe do të marrin qasje në sistem përmes faqeve

Penetration Testing, i njohur si Ethical Hacking, është një sulm i autorizuar i simuluar në internet në një sistem kompjuterik, i kryer për të vlerësuar sigurinë e sistemit. Testi behet për të identifikuar dobësitë, duke përfshirë mundësinë që palët e paautorizuara të kenë akses në tiparet dhe të dhënat e sistemit, si dhe pikat e forta, duke bërë të mundur përfundimin e një vlerësimi të plotë të rrezikut. Studentët do të marrin pjesë në botën e vërtetë të Penetration Testing dhe do të kuptojnë çdo hap për testimet e ardhshme.

Trajnohu pËr t'u bËrË ekspert

Trajnime tjera

TRAINING CENTER

RRETH NESH
KONTAKTI
BLOG

LINKS

HOME
TRAJNIMET
CYBER SECURITY
DIGITAL MARKETING
WORDPRESS