PYTHON

Trajnim & Praktikë

Python është gjuha e parë programuese që zgjedhin programmerët për të filluar karrierën e tyre, për shkak të thjeshtësisë së sintaksës, dokumentimin e gjerë online të librarive të shumta që mund të përdoren. Në këtë trajnim, synimi ynë është të krijojmë njohuri bazike në Python, zbatueshmërinë e Python dhe se si të ndërtohen programe të thjeshta që mund t’i aplikojmë në të ardhmen nëpër kompani të programimit.

Vertraut von:

ROITIV GROU LTD

Avicena

Mcreative

ROI Coding

ROI Audit

Përmbajtja e trajnimit

Në fund të trajnimit do të jeni plotësisht të gatshëm të punoni në çdo fushë të Python, duke iu përshtatur plotësisht kërkesave të biznesit ku punoni dhe klientëve tuaj, apo edhe të vetëpunësoheni si freelancer.

Trajnim

Praktikë

Referencë pune

Beschäftigungsreferenz

Tipet e të Dhënave

Tipet e të dhënave janë koncepte esenciale bazike të gjuhës programuese Python. Në Python çdo vlere e ka një tip. Klasifikimi dhe procesi i ndarjes së variableve nëpër kategoritë e të dhënave njihet si data types.

Funksionet e stringjeve

Stringjet janë data types më të përhapura në Python. Enkapsulimi i çfarëdo të dhëne në thonjëza e bën atë një string. Python ka një rang të gjerë të funksioneve të gatshme që mund t’i përdorim. Në këtë modul do të trajtohen disa nga funksionet më të përhapura dhe do të mësohen qëllimet e tyre.

OOP- Object Oriented Programming

Object oriented programming është metodë e strukturimit të të dhënave sipas karakteristikave të njëjta. Në këtë modul do të mësohet për konceptet bazë të OOP, se si të krijohet një program OOP, klasat dhe trashëgiminë.

Dekorimet file I/O

Me këtë modul përmbyllet qëllimi i këtij trajnimi dhe synimi është që në fund të këtij moduli secili të jetë në gjendje të krijojë një program në Python, duke i përdorur ato që kemi mësuar.

Studentët tanë

PYTHON

Trajnim & Praktikë

Python është gjuha e parë programuese që zgjedhin programmerët për të filluar karrierën e tyre, për shkak të thjeshtësisë së sintaksës, dokumentimin e gjerë online të librarive të shumta që mund të përdoren. Në këtë trajnim, synimi ynë është të krijojmë njohuri bazike në Python, zbatueshmërinë e Python dhe se si të ndërtohen programe të thjeshta që mund t’i aplikojmë në të ardhmen nëpër kompani të programimit.

Vertraut von:

ROITIV GROU LTD

Avicena

Mcreative

ROI Coding

ROI Audit

Përmbajtja e trajnimit

Në fund të trajnimit do të jeni plotësisht të gatshëm të punoni në çdo fushë të Python, duke iu përshtatur plotësisht kërkesave të biznesit ku punoni dhe klientëve tuaj, apo edhe të vetëpunësoheni si freelancer.

Trajnim

Praktikë

Referencë pune

Beschäftigungsreferenz

Tipet e të Dhënave

Tipet e të dhënave janë koncepte esenciale bazike të gjuhës programuese Python. Në Python çdo vlere e ka një tip. Klasifikimi dhe procesi i ndarjes së variableve nëpër kategoritë e të dhënave njihet si data types.

Funksionet e stringjeve

Stringjet janë data types më të përhapura në Python. Enkapsulimi i çfarëdo të dhëne në thonjëza e bën atë një string. Python ka një rang të gjerë të funksioneve të gatshme që mund t’i përdorim. Në këtë modul do të trajtohen disa nga funksionet më të përhapura dhe do të mësohen qëllimet e tyre.

OOP- Object Oriented Programming

Object oriented programming është metodë e strukturimit të të dhënave sipas karakteristikave të njëjta. Në këtë modul do të mësohet për konceptet bazë të OOP, se si të krijohet një program OOP, klasat dhe trashëgiminë.

Dekorimet file I/O

Me këtë modul përmbyllet qëllimi i këtij trajnimi dhe synimi është që në fund të këtij moduli secili të jetë në gjendje të krijojë një program në Python, duke i përdorur ato që kemi mësuar.

Studentët tanë