Printera Kualitativ, Efikas dhe Inovativ.

Si një partner profesional dhe i besueshëm, RICOH ua ofron printerat më cilësor dhe është lider i transformimit digjital inovativ në fushën e printimit.

RIKON ju ofron produkte, shërbime
dhe mbështetje në printim

Produkte per
Zyre

Production
Printers

Sistemi Audio
Vizual

Kompjuter dhe Laptop

Direct to Garment
Printers

RIKON ju ofron produkte, shërbime
dhe mbështetje në printim

Produkte per Zyre

Production
Printers

Sistemi Audio
Vizual

Kompjuter dhe Laptop

Direct to Garment
Printers

RIKON ju ofron produkte, shërbime
dhe mbështetje në printim

Produkte per Zyre

Production
Printers

Sistemi Audio
Vizual

Kompjuter dhe Laptop

Direct to Garment
Printers

Ne jemi kompani e dëshmuar
ndër vite

Produktet Tona

Si një partner profesional dhe i besueshëm, RICOH ua ofron printerat më cilësor dhe është
lider i transformimit digjital inovativ në fushën e printimit.

Produkti 1

Produkti 2

Produkti 3

Produkti 4

Produktet Tona

Si një partner profesional dhe i besueshëm, RICOH ua ofron printerat më cilësor dhe është
lider i transformimit digjital inovativ në fushën e printimit.

Produkti 1

Produkti 2

Produkti 3

Produkti 4

Sherbimet tona

Shtypje komerciale dhe industriale

Shërbimet e TI-së

Shërbimet e dokumenteve të menaxhuara

Shërbimet e komunikimit

Shërbimet në vendin e punës

Servisim

Sherbimet tona

Shtypje komerciale dhe industriale

Shërbimet e TI-së

Shërbimet e dokumenteve të menaxhuara

Shërbimet e komunikimit

Shërbimet në vendin e punës

Servisim

Vizitoni produktet tona

Rreth nesh

Si një partner profesional dhe i besueshëm, RICOH ua ofron printerat më cilësor dhe është
lider i transformimit digjital inovativ në fushën e printimit.

Ă—

Cart