PĂ‹RMIRĂ‹SOJENI KARRIERĂ‹N TUAJ

Ngriteni karrierën tuaj në një nivel tjetër dhe hulumtoni rreth sigurisë kibernetike e hartave rrugore të aftësive, përmes kurrikulës sonë të përqendruar në trajnimet më profesionale për siguri kibernetike.

Kurrikulat tona përfshijnë aftësitë dhe strategjitë thelbësore teknike që duhet t’i dijë çdo profesionist i sigurisë kibernetike, e deri tek temat e avancuara, si Penetration Testing dhe Ethical Hacking, forenzika digjitale dhe reagimi në rast të incidenteve kibernetike, mbrojtja e infrastrukturës kritike, zhvillimi i aplikimit të sigurisë, auditimi dhe temat ligjore.
Trajnimi është thelbësor për përgatitjen e fuqisë punëtore të sigurisë kibernetike të së nesërmes dhe për aftësimin e punonjësve aktualë të sigurisë kibernetike mbi dhe kërcënimet dhe sulmet kibernetike në zhvillim e sipë

Trajnimi është thelbësor për përgatitjen e fuqisë punëtore të sigurisë kibernetike të së nesërmes, dhe për mbajtjen e punonjësve aktualë të sigurisë kibernetike mbi aftësitë dhe kërcënimet në evolucion.

Modulet

Një sistem operativ (OS) është softueri i sistemit që menaxhon pajisjet kompjuterike, burimet e programeve kompjuterike dhe ofron shërbime të zakonshme për programet kompjuterike.
Në fund të modulit, studenti duhet të dijë se si funksionon sistemi operativ për të kuptuar sigurinë kibernetike, do të jetë në gjendje të kuptojë problemet e secilit sistem operativ, të rregullojë dobësitë dhe të gjejë zgjidhje për secilën situatë.

Bota e rrjetit është e madhe. Në këtë modul studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë konfigurimin e shtresave të rrjetit, të mësojnë për dobësitë në protokollet e rrjetit dhe mbrojtjen e tyre në çdo situatë.

Kriptografia është në secilën pjesë të teknologjisë dhe studentët do të mësojnë se si përdoret në secilën infrastructure, si cipher-texts, encryption, decryption dhe shumë algoritme të ndryshme.

Trajnohu pËr t'u bËrË ekspert

Trajnime tjera

cyber-security-3374252_1920

Cyber security

Digital marketing

digital marketing

WORDPRESS

TRAINING CENTER

RRETH NESH
KONTAKTI
BLOG

LINKS

HOME
TRAJNIMET
CYBER SECURITY
DIGITAL MARKETING
WORDPRESS